ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRETauron - wiadomości z Grupy
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU
SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Tauron szacuje, że miał w I półroczu '17 r. 2,094 mld zł EBITDA i 1,005 mld zł zysku netto
01.08.2017r. 18:17 01.08.2017r. 17:20

Zarząd Taurona Polska Energia przekazał we wtorek do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy za I półrocze 2017 r. Raport za pierwsze półrocze grupa opublikuje 17 sierpnia 2017 r
Jak podała Grupa szacowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu wynoszą 8,755 mld zł, a EBITDA 2,094 mld zł. Spółka szacuje, że EBITDA segmentu Wydobycie była ujemna i wyniosła 5 mln zł, segment Wytwarzanie wypracował EBITDA na poziomie 306 mln zł, Dystrybucja - 1,203 mld zł, a Sprzedaż - 545 mln zł. EBIT (zysk operacyjny), Grupa szacuje na 1,237 mld zł, a zysk netto na 1,005 mld zł

Według szacunków Grupy CAPEX w pierwszym półroczu wyniósł 1,495 mld zł, dług netto był na poziomie 8,166 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,17.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym II kwartale EBITDA grupy wyniosła ok. 908,8 mln zł i była zbliżona do oczekiwań rynkowych. Z wyliczeń PAP Biznes wynika też, że w II kwartale zysk netto grupy wyniósł 364,5 mln zł, a przychody 4.165 mln zł.

Z dotychczas zebranych przez PAP prognoz analityków wynika, że spodziewali się oni w II kwartale wypracowania przez Tauron ok. 355 mln zł zysku netto i ok. 897 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 4.332 mln zł.

2Q2017 Wyniki Kons. Różnica r/r q/q YTD 2017 rdr
Przychody 4 165,0 4 332,4 -3,9% -3,0% -9,3% 8 755,0 -2,1%
EBITDA 909,0 897,3 1,3% 15,9% -23,2% 2 094,0 26,6%
EBIT 463,0 492,7 -6,0% - -40,1% 1 237,0 825,2%
Zysk netto 364,0 355,1 2,5% - -43,1% 1 005,0 29 458,8%
marża EBITDA 21,8% 20,7% 1,12 3,56 -3,97 23,92% 5,42
marża EBIT 11,1% 11,4% -0,24 18,62 -5,74 14,13% 12,63
marża netto 8,7% 8,2% 0,55 16,18 -5,20 11,48% 11,44
Dane w mln zł.

Według szacunków Grupy pierwszym półroczu 2017 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 3,3 mln ton, sprzedaż węgla handlowego - 3,6 mln ton. Natomiast produkcja energii elektrycznej brutto była na poziomie 9,5 TWh, produkcja ciepła - 7,1 PJ. W tym okresie ilość dystrybuowanej energii elektrycznej wyniosła 25,7 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 24,4 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej -17,2 TWh.

Grupa wskazała też raporcie wybrane zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wystąpiły w pierwszym półroczu 2017 r.
W wynikach pierwszego półrocza 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownią Stalowa Wola. Jak wyjaśnia Tauron rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz aneksów do umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na dostawy paliwa gazowego. Rozwiązanie rezerw wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 201 mln zł.

W wynikach pierwszego półrocza 2017 r. ujęto też przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro. Jak podaje Taurona ujęcie tych przychodów wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy o 72 mln zł.

Jednocześnie Grupa informuje, że w wynikach rozpoznano odpisy aktualizujące i ich odwrócenia z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Wartość utworzonych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki utworzonych odpisów nad ich odwróceniem) dotyczących farm wiatrowych i elektrowni wodnych wyniosła 68 mln zł. Wartość odwróconych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki odwróconych odpisów nad ich utworzeniem) dotyczących majątku wytwórczego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wyniosła 36 mln zł. Jak podaje Grupa łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi 32 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obciążenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 26 mln zł.

Jednocześnie Grupa informuje, ze wartość odpisów netto nie wpływa na wynik EBITDA, przez który Spółka rozumie EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy na aktywa niefinansowe.

Wśród pozostałych istotnych czynników mających wpływ na wyniki pierwszego półrocza 2017 r. Grupa wymienia: wzrost wolumenu sprzedanego węgla o 1,1 mln ton, tj. o 44,7 proc., wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 0,93 TWh, tj. o 3,74 proc., znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment sprzedaż

Spółka zastrzega, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2017 r., którego publikację zaplanowano na 17 sierpnia 2017 r.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE